Webshop ÁSZF

Webshop Általános Szerződési feltételek

(továbbiakban ÁSZF)


Általános információk

Webshop közvetlen internetes címe: https://shop.arbookslibrary.com/ (továbbiakban: Webshop)

Szolgáltatás tulajdonosa és felelős üzemeltetője

Cégnév: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó)

Cím: 1188 Budapest, Lőrinci út 6/b.

Adószám: 23036097-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-949948

Jelen ÁSZF hatályos: 2021. 05. 04.-től

 1. Ezen ÁSZF dokumentum együttesen értelmezendő az AR Books LibrARy portál tartalmainak és bemutatott termékeinek felhasználását szabályozó AR applikáció és tartalmak ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató dokumentumokkal.
 2. ÁSZF célja a Webshopban forgalmazott termékek és szolgáltatások megvásárlásához kapcsolódó feltételek meghatározása. Ezen jogviszony Kiadó és az ott regisztráló természetes és nem természetes személyek (továbbiakban: Felhasználók) között jön létre.
 3. Jelen dokumentum csak ezen a linken, elektronikus formában kerül kiadásra. Kiadó fenntartja jelen ASZF egyoldalú változtatásának jogát, melynek megtörténtéről jelen ÁSZF 1. pontjában hivatkozott dokumentumok rendelkezései alapján értesítést küld a Felhasználók részére.
 4. Kiadó kijelenti, hogy a Webshop működését teljes mértékben a hatályos törvények és rendelkezések irányelvei alapján biztosítja.

A Webshop működése

 1. A Webshopon elérhető termékek és szolgáltatások megrendelésére annak webes felületén és a telefonos ügyfélszolgálaton (munkanapokon 8:00 - 16:30 között) keresztül van lehetőség.
 2. A megrendelt termékek átvétele kizárólagosan házhozszállítási formában lehetséges, mely szolgáltatást a Kiadó munkatársa, vagy megbízott szolgáltatója láthatja el. Személyes átvételi lehetőség nincs. Ha a házhozszállítási címen nem lehetséges a küldemény átadása, a szállításra a következő munkanapon ismételt kísérlet történik. Ennek ismételt sikertelensége esetén a küldemény visszaszállításra kerül Kiadó raktárába. Ismételt kiszállításra újabb szállítási díj megfizetése esetén van lehetőség. Ebben az esetben Felhasználó el is állhat a vásárlástól, a kifizetett termékek árát Kiadó visszatéríti a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra.
  Szállítási partnereink az Express One és a GLS futárszolgálatok. A szállítás jelenleg a következő országokon belül lehetséges: Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia. A szállítás díja rendelésenként kerül felszámításra.
 3. Webshopban bankkártyás fizetési módra van lehetőség. Magyarország területén utánvét is biztosított. Webshop és Kiadó a bankkártya adatokat nem rögzíti és nem tárolja, a fizetési folyamat lebonyolításakor a tranzakció az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay, vagy a PayPal rendszerébe történő átirányítással valósul meg. A tranzakció díját a Kiadó és a fizetési szolgáltatók egymás között, időszakosan elszámolják.
 4. Kiadó a megrendelt termékek és szolgáltatások technikai mintaanyagon keresztüli kipróbálására lehetőséget biztosít, mely próba elvégzése javasolt a Felhasználó vásárlási tranzakcióit megelőzően. Ennek célja, hogy a Felhasználó meggyőződhessen a megvásárolni kívánt termék funkcionális és tartalmi használhatóságáról.
 5. Kiadó valamennyi vásárlásról a Felhasználó által megadott adatok alapján digitális formátumú, elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben küld meg Felhasználó részére.(Az elektronikus bizonylatot a szamlazz.hu rendszere készíti el.)
 6. Felhasználó a megrendelt és kifizetett termék megvásárlásától következmények nélkül elállhat a megrendelt termék szállító részére történő átadási értesítés kiküldését megelőző időszakban.
 7. A termék szállító részére történő átadását követően a vásárlástól történő elállás esetén a termék ára kerül visszatérítésre, de a szállítási költség nem, tehát ennek díja Felhasználót terheli.
 8. A felhasználó a vásárlást követő 14 napon belül jogosult a vásárlástól indoklás nélkül elállni, kivéve ha a könyvhöz tartozó szoftverben a könyvhöz tartozó AR tartalmat a könyvben található kóddal már aktiválta. Ennek jogi alapja, hogy a Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási, illetve felmondási jogát.
 1. A termék átvételét követően a vásárlástól való jogszerű elállás esetében Felhasználónak saját költségén kell a terméket a Kiadó részére visszajuttatni. A sértetlen termék átvételét követően Kiadó a felhasználó által megadott bankszámla számra téríti meg a termék vételárát.
 2. Kiadó egyedi Felhasználói kérés esetén lehetőséget biztosít a termék átvételét követő, utólagos elállás lehetőségére különleges indok esetén, mely közös megegyezés keretében valósulhat meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a szállítási költség, illetve a termék Kiadó részére történő visszajuttatásának költsége őt terheli. Az ilyen jellegű megkeresésekre a következő email címen van lehetőség: support@arbookslibrary.com
 3. A Webáruház és a kapcsolódó szolgáltatások működésére Kiadó 99%-os elérhetőséget biztosít.
 4. A Webáruházban elérhető termékekhez kapcsolódó informatikai rendszerek és szolgáltatások rendelkezésre állásának vállalásait az AR applikáció és tartalmak ÁSZF és/vagy az adott termék leírása tartalmazza.
 5. A Kiadó mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok – például a termékek ára, elérhetősége, leírása – a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó például 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek rendszerint illusztrációk, a termék jellemzőit a leírásuk tartalmazza. Az esetlegesen előforduló hibákért a Kiadó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.